Wij zijn gespecialiseerd in het renoveren en onderhouden van monumentale panden. Met een groep van gekwalificeerde schilders onderhouden en verbeteren we monumentaal vastgoed in de provincies Groningen en Drenthe. Door het toepassen van oude technieken zijn wij in staat om het vastgoed in originele staat weer te brengen.

Subsidie

U kan via de provincie subsidie aanvragen om uw monumentaal vastgoed te onderhouden. Hiervoor gelden wel bepaalde spelregels waar zowel het schildersbedrijf als de eigenaar aan moeten voldoen. Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die u maakt in 2022 kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2023

Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is in het leven geroepen om de kwaliteit van restauratiewerk te bevorderen. En ook om de kans op werk van onvoldoende kwaliteit zo klein mogelijk te maken. Want juist bij monumenten gaat er, ondanks goede bedoelingen, nogal eens wat mis. Bijvoorbeeld doordat er niet voldoende rekening wordt gehouden met historische constructies, technieken en materialen.

Certificering

Grezel schilders Totaalonderhoud is het eerste gecertificeerde schildersbedrijf in Groningen Drenthe en Friesland die voldoet aan de eisen die de Stichting certificatie restauratie eist.